Onboarding

Onboarding in verband met Tozo-aanvragen

De Dienst Werk, Participatie & Inkomen (WPI) van de gemeente Amsterdam moest aan het begin van de Corona-tijd veel nieuwe medewerkers aannemen.

Ze waren nodig om Tozo-aanvragen te keuren. Tozo staat voor: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers.

De nieuwe medewerkers hadden vaardigheden nodig om te kunnen controleren of een ondernemer in aanmerking komt voor deze regeling.

M-Learn is gevraagd om een praktisch ingestoken e-learning hiervoor te maken.

Inhoud Onboarding

De e-learning gaat over:

  • Integriteit en privacy: hoe ga je om met persoonsgegevens?
  • Gegevens verzamelen: welke informatie is nodig om een Tozo-aanvraag te keuren?
  • Software: Hoe werkt het programma waarmee je informatie over de aanvrager opzoekt?
  • Valkuilen: hoe los je complexe gevallen op?

Deelnemers krijgen in de e-learning realistische taken. Het voordeel van deze aanpak is dat het geleerde direct toepasbaar is in de praktijk.

M-learn maakt zeer realistische en praktisch toepasbare onboadings. Medewerkers kunnen direct aan de slag met hun nieuwe werkzaamheden. Wil je weten hoe dat werkt? Vraag dan een demo aan.

 

Wil je je medewerkers verder professionaliseren?

Een traject bij M-Learn begint altijd met een gratis demonstratie. Hierin krijg je te zien wat de mogelijkheden zijn. En denken we samen na over de vraag welke oplossing voor jou het beste is.