Het ADDIE-model

M-learn maak gebruik van het ADDIE-model

Om te komen tot een geschikte m-learning hanteert M-Learn 5 stappen. Deze staan hieronder kort toegelicht. Het zijn de 5 stappen van het ADDIE-model, een implementatiemodel dat zijn oorsprong kent in de wereld van Instructional Design. Centraal in dit proces staat regelmatige afstemming tussen M-Learn en de opdrachtgever, zodat er een product ontstaat dat voldoet aan uw wensen.

Stap 1: Analyse

In deze stap analyseer ik de behoefte van de klant. Het doel is het in kaart brengen van de doelstellingen van het traject. Ik onderzoek bijvoorbeeld de leervraag, de doelgroepen, de leerdoelen, de reeds bestaande opleidingen, de verwachtingen van de klant en de reeds aanwezige inhoud van de module.

Stap 2: Design

In deze stap maak ik voor de klant een eerste prototype van het eindproduct. Dit bestaat bijvoorbeeld uit een storyboard en een omschrijving van de stijl van de m-learning, de werkvormen en interacties, en de soorten media.

Stap 3: Development

Als alle uitgangspunten helder zijn, wordt de m-learning ontwikkeld. Het ontwikkelen gebeurt in een online omgeving waar de klant toegang toe heeft. U kunt hier meekijken, feedback geven en uitproberen.

Stap 4: Implementatie

De implementatie vindt plaats in overleg met de opdrachtgever. In deze fase gaan de deelnemers gaan aan de slag met de m-learning.

Stap 5: Evaluatie

M-learn kan de m-learning voor u beheren. Er wordt onderzocht met welke regelmaat wijzigingen nodig zijn. Tevens wordt onderzocht hoe u de werkwijze en het eindproduct heeft ervaren.