Wat is mobile learning?

Door: Harald de Jong

Mobile learning, of m-learning, is leren in verschillende contexten en op wisselende locaties. Met een leermiddel op een mobiele telefoon of tablet kun je deelnemers beter faciliteren in hun leerproces. En dat is precies wat je wilt van een leermiddel. Het zorgt ervoor dat deelnemers niet gebonden zijn aan een bepaalde locatie voor het volgen van een opleiding, zoals een trainingslokaal of een pc. Met mobile learning is een online leermiddel direct opvraagbaar, bijvoorbeeld vlak voor een afspraak. Het is geschikt voor actuele onderwerpen, operationele instructies en informatiemanagement Het wordt vaak gebruikt ter ondersteuning of uitbreiding van een bestaand leerproces.

“Mobile learning is meer dan een opleiding die wordt uitgeleverd op een mobiele telefoon of tablet.”

Inhoud

In het kort

De mobiele telefoon heeft een centrale plaats in ons leven. Het beïnvloedt de manier waarop we communiceren, toegang hebben tot informatie en de manier waarop we leren. Mobile learning, of m-learning, gaat verder dan alleen een opleiding uitleveren op een smartphone of tablet. Allereerst moet de content geschikt zijn voor het mobiele apparaat. Daarnaast zorgt leren op de mobiel voor een geheel andere manier van leren doordat deelnemers gericht kunnen leren op het moment dat de behoefte er is. Dit artikel gaat hier verder op in.

Is mobile learning alleen te volgen op de mobiel? (video)

Andere content bij mobile learning

Mobile learning stelt andere eisen aan de inhoud van een opleiding. Het is niet zo dat je de lesstof één op één kunt overzetten naar een mobiel apparaat.

De content voor de mobiel:

  • is kort en beknopt,
  • behandelt een concreet leerdoel,
  • is geschikt om bekeken te worden op een klein scherm.

Een veel gemaakte fout bij het ontwikkelen van mobile learning is dat een bestaande opleiding wordt opgeknipt in kleine delen. Beter is om het leermiddel zo te ontwerpen dat de deelnemer in korte tijd een zinvolle interactie heeft met de lesstof. Hierdoor is de kans dat de deelnemer wordt afgeleid klein en is er toch een hoog leerresultaat. Kies daarom iets wat de deelnemer echt wil leren en wat geschikt is om uitgeleverd te worden op de mobiel. En maak het interactief.

Kort en to-the-point

Leermiddelen op de mobiel zijn derhalve het beste als ze kort en to-the-point zijn. Iedere module behandelt bij voorkeur slechts één onderwerp. En het liefst met zo weinig mogelijk zaken daar omheen, zoals een uitgebreide introductie of bijzaken. Alles wat niet direct bijdraagt aan het onderwerp moet worden geschrapt. Of op een andere manier worden aangeboden.

“Mobile learning verandert een opleiding van statisch naar dynamisch en doorbreekt barrières tussen lerenden en hun omgeving.”

Andere manier van leren

Met de mobiel voeg je een dynamisch element toe aan een opleiding. Deelnemers kunnen leren op plaatsen waar ze voorheen geen toegang hadden tot leermiddelen. Dit leidt tot een andere manier van leren. Een opleider kan met de mobiel heel gericht opleiden op het moment dat de behoefte er is.

De lerende heeft met de mobiel altijd en overal toegang tot leermiddelen. Bijvoorbeeld:

  • tijdens het reizen.
  • tijdens het werken.
  • in een vergadering, of voor, tijdens en na een training.

Het resultaat hiervan is dat de deelnemer met het mobiele apparaat kan leren in een andere context en op het moment dat het echt nodig is. Of opdrachten kan uitvoeren op locaties die op dat moment zinvol zijn. De mobiel is tevens bij uitstek geschikt om het leren goed te integreren met de werkzaamheden. Leren en doen dus, maar dan met de opleiding binnen handbereik.

Leren en doen

Traditioneel vindt leren plaats in een afgezonderde omgeving, zoals een trainingsruimte, klaslokaal, op een pc, of aan een bureau met een boek. Het leren is hierdoor afgezonderd van de werkplek en daarmee van het behalen van een direct leerresultaat. In veel gevallen is daar niets mis mee. Maar een opleider moet ook rekening houden met de transfer van het geleerde naar de werkplek. Door bepaalde onderdelen mobiel uit te leveren is de lerende in staat om dicht bij de context te leren en daarmee het geleerde direct toe te passen.

De nieuwe werknemer

De nieuwe werknemer is van zichzelf al mobieler. Door de grote toegankelijkheid van online informatie vindt leren in principe altijd plaats. De mobiel zorgt ervoor dat leermiddelen altijd en overal toegankelijk zijn. Werknemers hebben bovendien steeds vaker geen vaste werkplek meer of werken niet op een kantoor. Voor deze groep is de mobiel al bijna het enige hulpmiddel dat ze gebruiken.

“Met mobile learning kunnen deelnemers leren in een andere context.”

Flexibiliteit

Lerenden willen daarnaast graag eigenaar zijn van hun eigen leerproces. Dit eist een zeker mate van flexibiliteit aan een opleiding. De mobiel kan hierin een centrale rol spelen. Deelnemers krijgen de vrijheid om te leren waar en wanneer ze maar willen. Het is niet meer nodig om altijd alle kennis paraat te hebben. Een verkoper kan bijvoorbeeld vlak voordat hij een belangrijk verkoopgesprek heeft nog even de laatste kenmerken van een product doornemen.

Meer focus op leerresultaat

Mensen leren steeds vaker alleen op het moment dat het nodig is. Bijvoorbeeld door middel van het opvragen van een instructievideo op internet op het moment dat je tegen een probleem aanloopt. Zo is het ook met leermiddelen. Het moet toepasbaar zijn op het moment dat je het nodig hebt. Anders loop je het risico dat deelnemers afhaken van een opleiding omdat ze dingen krijgen die niet direct bruikbaar of relevant zijn. Dus geen trainingen meer volgen en dan maar zien wanneer je het toepast. Maar gericht opleiden als de behoefte er is.

7 redenen waarom mobile learning de toekomst heeft (video)

Wat wil je met een mobiele opleiding bereiken?

Leren op de mobiel is nooit een doel op zich. Bij leren gaat het immers om het behalen van een leerresultaat. Mobile Learning is daarom onderdeel van een groter geheel. Pas als duidelijk is wat er met een opleiding bereikt moet worden kan er gekeken worden naar de rol die de mobiel hierin kan spelen.

Leerdoelen zijn in algemene zin:

  • het verbeteren van vaardigheden
  • het ontwikkelen van een houding
  • het versterken van kennis
  • het verspreiden van informatie

M-Learn maakt gebruik van het ADDIE-model voor het definiëren van de leerdoelen en vervolgens het maken van de opleiding.

“Wil je meer weten over deze werkwijze, hier lees je alles over het ADDIE-model.

6 Myths About Mobile Learning (video)

Onderdeel van blended learning

Maak je gebruik van blended learning? Dan is het wenselijk als er een verbinding ontstaat tussen de verschillende onderdelen van de opleiding. Een training stopt immers niet zodra de trainer klaar is. Mobile Learning zorgt ervoor dat medewerkers hun opleiding op de mobiel kunnen voortzetten zodra ze een plenaire les verlaten.

Klein scherm

Een mobiel apparaat heeft een kleiner scherm dan het scherm van de pc. Dit is niet altijd voordelig als het gaat om het doornemen van bijvoorbeeld teksten en het bekijken van media. Bij het ontwikkelen van een mobiele module dien je hier daarom rekening mee houden. Het kan ook zijn dat voor sommige media in uw digitale opleiding mobile learning niet geschikt is. M-Learn zorgt er in ieder geval altijd voor dat de content naast de mobiel, ook op andere apparaten te bekijken is.

“Wil je weten of mobile learning geschikt is voor jouw opleidingen?
Vraag dan nu een intakegesprek aan.”

Waar komt de behoefte aan mobiel leren vandaan?

Deelnemers aan een opleiding zoeken steeds vaker naar manieren van leren die verder gaan dan alleen maar het traditionele klaslokaal of trainingsruimte. Organisaties hebben behoefte aan manieren om de technologische aspecten van leren te faciliteren, zoals: het maken van uitdagende online leermethodes, het bijhouden van leerresultaten, en het innoveren van de werkplek.

Het mooie van de mobiele telefoon is dat bijna iedereen er wel een heeft. En naast de smartphone ook vaak een laptop, netbook, tablet, of iets anders. Hierdoor ligt het gebruik maken van de mobiel tijdens het leren voor de hand. In veel gevallen gebeurt dit al automatisch, bijvoorbeeld als je snel even wat informatie wilt opzoeken. Met mobile learning krijgt de mobiel ook een formele plek binnen een opleiding. E-learning heeft de manier waarop we leren in veel gevallen al drastisch veranderd. Met M-learning gaat dat nog een stapje verder.

Is mobile learning een geschikte keuze voor mij?

Hoe weet je of mobile learning een geschikte keuze is voor jouw opleidingen of voor de medewerkers van jouw organisatie. Voor het beantwoorden van deze vraag heb ik een checklist gemaakt. De checklist bevat 9 situaties waarin mobile learning beter werkt dan traditionele leervormen. Door deze checklist te gebruiken weet je of voor jou leren op de mobiel de juiste oplossing is.

Tot slot

Dit artikel bevat een uiteenzetting van wat mobiel leren inhoudt. Mobile learning heeft een aantal specifieke kenmerken. Door de content geschikt te maken voor de mobiel en door het op de juiste manier in te zetten levert het een andere manier van leren op. Het resultaat is een hoger rendement op leren.

Iets gemist? Neem dan contact met me op en stuur een aanvulling. Ik verwerk het graag in dit artikel.
Meer weten? Vraag dan de Checklist Mobile Learning aan.
Wil je liever persoonlijk advies? Vraag dan een intakegesprek aan.

Harald de Jong

‘Veel online opleidingen zijn saai en ontoegankelijk. Deelnemers haken af en behalen hierdoor niet het beoogde leerresultaat. Mijn naam is Harald de Jong en met mobile learning wil ik daar verandering in brengen. Het voornaamste voordeel van mobile learning is dat er geleerd kan worden op het moment dat het echt nodig is. Dit scheelt tijd en deelnemers hebben meer vrijheid om te kiezen waar en wanneer ze een opleiding willen volgen.’