E-learning in de zorg: waarom er dringend behoefte is aan mobile learning

Door: Harald de Jong

E-learning in de zorg komt vaak voor. Het werken in de zorg kent immers veel uitdagingen. Er zijn talloze regels, het werk is complex en er zijn voortdurend veranderingen. Medewerkers volgen hierdoor vrijwel blijvend opleidingen. Maar hoe? Er is weinig tijd. En soms gaan de ontwikkelingen zo snel dat het lesmateriaal al verouderd is, nog voordat de opleiding is uitgebracht. Met als gevolg dat je bijna altijd achter de feiten aanloopt. 

Een efficiënte vorm van leren is dus essentieel. Dit artikel gaat over de rol die mobile learning kan spelen in het ondersteunen van personeel in de zorg. Mobile learning is ook e-learning, maar met aanvullende voordelen: 

  • Modules zijn kort en kunnen gevolgd worden wanneer dat het beste uitkomt. 
  • Leren op de mobiel is gemakkelijk te combineren met werkzaamheden. Leren en doen dus.
  • Mobile learning wordt zo ontwikkeld dat deelnemers in korte tijd een hoog leerresultaat bereiken. 
  • Met mobile learning is een goede manier om actuele onderwerpen onder de aandacht te brengen.

Mobile learning in de zorg

De zorgt kent enkele specifieke uitdagingen waar mobile learning een voorname rol in kan spelen:

In de zorg is strikte compliance

Mobile learning kan gebruikt worden voor het aanbieden van een compliance-opleiding. Het zorgt ervoor dat medewerkers niet alleen op de hoogte zijn van wet- en regelgeving. Maar ook dat ze de regels bij de hand hebben op het moment dat deze echt nodig zijn. De kans dat regels daadwerkelijk worden toegepast is daarmee groter.

Het bijhouden van actuele ontwikkelingen

nieuwe wet en regelgeving
Met mobile learning kunnen ontwikkelingen in de nieuwste wet- en regelgeving gemakkelijk gecommuniceerd worden. 

nieuwe medicijnen
Door actuele ontwikkelingen in research komen er steeds vaker nieuwe en betere medicijnen op de markt. Hierdoor ontstaat de behoefte om medewerkers te trainen op het gebruik van deze producten.   

aandacht voor leefstijl
In de zorg is steeds meer aandacht voor preventie door middel van het bevorderen van een gezonde leefstijl. Niet alleen om de zorg betaalbaar te houden, maar ook vanuit een uitgebreidere zorgplicht rondom het welzijn van cliënten. 

Beschikbaarheid van deskundige trainers

Het is niet altijd mogelijk om deskundige trainers te vinden op het moment dat ze nodig zijn. Hierdoor is het in veel gevallen essentieel om opleidingen online aan te bieden. Het materiaal is hierdoor altijd toegankelijk. Door materiaal ook mobiel aan te bieden hebben medewerkers ook hun leermiddelen altijd bij de hand. 

Hoge werkdruk, weinig tijd

Het grote voordeel van mobile learning is dat er veel efficiënter geleerd kan worden. Deelnemers kunnen opleidingen gemakkelijk tussen twee afspraken door doen. En bovendien is het beter te combineren met de werkzaamheden. Dit scheelt tijd. En het levert meer op.

Wat kan mobile learning voor de zorg betekenen

Mobile learning in de zorg is het beste in de volgende vormen:

  • maak korte video’s. Geef de gebruikers van mobile learning bij voorkeur afwisselende leervormen. Video’s zijn, mits goed gemaakt, een effectieve vorm en door gebruikers het meest gewaardeerd. Zorg er wel voor dat het gaat om korte video’s van bijvoorbeeld 2 minuten. En hou er bij het ontwikkelen wel rekening mee dat de video’s op de mobiel gevolgd moeten worden.
  • Geef handzame instructies. Maak instructies waarbij het zinvol is om ze bij de hand te hebben of die je makkelijk tussendoor kan doen. Mensen zijn gewend even snel iets op te zoeken op Google of Youtube. Zo kan het ook met opleidingen: direct opvraagbaar en op de mobiel altijd bij de hand.
  • Actuele onderwerpen. Mobile learning leent zich bij uitstek voor actuele onderwerpen of permanente educatie. Deelnemers kunnen gemakkelijk op de hoogte gesteld worden van een nieuwe ontwikkeling.
  • Praktijkopdrachten: geef naast instructies ook mogelijkheden om het geleerde toe te passen in de praktijk. 
  • Kort en beknopt. Mobile learning is niet voor alle leervormen geschikt. Vooral modules die kort en beknopt ingezet kunnen worden lenen zich voor de mobiel. Het leent de moeite om te kijken welke onderdelen van een opleiding het beste mobiel gemaakt kan worden. 

Zo zet je de eerste stap voor mobile learning in de zorg

Om de voordelen van mobile learning goed te benutten, is het zinvol om een strategie te bedenken om de content optimaal te leveren. Begin daarom met het analyseren van de doelgroep en de leervraag. Neem daarin ook mee: de gemiddelde leeftijd, de tijd die wordt besteed aan apparaten, het populaire smartphonetype dat wordt gebruikt wordt en andere persoonsgebonden parameters die relevant kunnen zijn.
Op basis van deze parameters kun je een breed scala aan inhoud maken. Door bijvoorbeeld de content effectief op te delen, kun je korte modules maken. Maar let op: het is niet de bedoeling dat je een bestaande opleiding opknipt in kleine delen. Het gaat erom dat deelnemers in korte tijd een zinvolle interactie hebben met het materiaal.

Daarnaast kun je ook uitgebreid gebruik maken van multimedia-elementen zoals video’s, audioclips, infographics, animaties, game-gebaseerde inhoud, etc. om kennis op de meest efficiënte manier te verspreiden.