Pas deze voordelen van mobile learning toe

WIL JE EEN INTAKEGESPREK?

Door: Harald de Jong

Bij mobile learning worden leermiddelen uitgeleverd op de mobiele telefoon of tablet. Het doel hiervan is om het rendement van opleidingen te verhogen. Dit artikel bespreekt de voordelen van mobile learning.

1. Meer en beter contact met deelnemers

Een veel gehoorde klacht over online leren is dat het contact tussen opleider en deelnemer verwaterd. Mobile learning kan er voor zorgen dat het contact weer tot stand wordt gebracht.

Daarnaast kan ook bij een klassikale training de mobiel een zinvolle aanvulling zijn. Een trainer kan bijvoorbeeld, zodra de training is afgelopen, de opleiding via de mobiel voortzetten met korte, taakgerichte instructies.

“Het profiel van deelnemers aan opleidingen is de afgelopen jaren veranderd.”

2. Aansluiting bij de actualiteit

Mobiele leereenheden zijn kort, beknopt en overal toegankelijk. Als er iets verandert in de content, is het gemakkelijk en snel aan te passen. Deelnemers kunnen hierdoor op ieder moment op de hoogte worden gebracht van actuele ontwikkelingen. Leren op de mobiel is derhalve zeer geschikt voor het aanbieden van opleidingen rondom een actueel thema of permanente educatie.

3. Just-in-time learning

Een werknemer is het meest gebaat bij leermiddelen die zijn werk verbeterd op het moment dat hij het echt nodig heeft. Een mobiel kan hiervoor zorgen. Een werknemer wordt niet meer uit zijn werkzaamheden gehaald voor het volgen van een opleiding. Het werk gaat door, terwijl er ook geleerd wordt. Bovendien kan het geleerde meteen worden toegepast in de praktijk.

4. Meer betrokkenheid van deelnemers

Een mobiele leereenheid is niet zomaar een kort stukje tekst uit een boek op de telefoon. Mobile learning is het beste als het gericht is op het behalen van een leerresultaat. Met een mobiel apparaat kun je ervoor zorgen dat het leren goed geïntegreerd wordt met de omgeving waarin iemand werkzaam is. Dit kan ertoe leiden dat deelnemers aan een opleiding zich meer betrokken voelen bij het volgen van de opleiding.

5. Het past bij het profiel van de deelnemer

Het profiel van deelnemers aan opleidingen is de afgelopen jaren veranderd. Door de toegankelijkheid van online informatiebronnen wordt er steeds vaker informeel geleerd. Daarnaast hebben deelnemers behoefte aan korte leereenheden, of micro-learning, zodat ze kunnen leren tussen hun drukke agenda door. Tot slot zijn werknemers steeds vaker flexibel en hebben ze geen vaste werkplek meer. Mobile learning sluit goed aan bij deze veranderende behoefte aan opleidingen.

Tot slot

Er zijn veel situaties denkbaar waarin mobile learning een rol kan spelen. Maar er zijn ook stituaties denkbaar waarin het geen toegevoegde waarde heeft. Een deskundige kan u vertellen wanneer de inzet van de mobiel toegevoegde waarde heeft voor jouw opleiding.

Harald de Jong

‘Veel online opleidingen zijn saai en ontoegankelijk. Deelnemers haken af en behalen hierdoor niet het beoogde leerresultaat. Mijn naam is Harald de Jong en met mobile learning wil ik daar verandering in brengen. Het voornaamste voordeel van mobile learning is dat er geleerd kan worden op het moment dat het echt nodig is. Dit scheelt tijd en deelnemers hebben meer vrijheid om te kiezen waar en wanneer ze een opleiding willen volgen.’