De belangrijkste vraag als je begint met mobile learning

KLIK HIER VOOR EEN INTAKEGESPREK

Door: Harald de Jong

Mocht je overwegen om gebruik te maken van mobile learning, dan heb ik in ieder geval alvast een belangrijke advies voor je. Het gaat bij mobile learning niet zozeer om de techniek of het apparaat. Centraal bij mobile learning staat: locatie en tijdstip. Stel jezelf daarom vooraf altijd eerst de vraag:

Op welke locatie en op welk moment wil ik dat mijn medewerkers toegang hebben tot leermiddelen?

De gedachte achter deze vraag is dat je met mobile learning deelnemers kan laten leren op het moment dat dat het beste uitkomt. Bijvoorbeeld:

  • Een veiligheidsinstructie volgen op een onveilige plek
  • Een werkinstructie volgen tijdens het werken aan een lastige taak
  • Productinformatie doornemen vlak voordat je een nieuwe klant bezoekt
  • Een compliance-training volgen in de trein.

Soms kan het helpen om met iemand te sparren over de vraag of mobile learning voor jouw organisatie geschikt is. Vind je dat interessant, klik dan op onderstaande button voor een intakegesprek.

Harald de Jong

‘Veel online opleidingen zijn saai en ontoegankelijk. Deelnemers haken af en behalen hierdoor niet het beoogde leerresultaat. Mijn naam is Harald de Jong en met mobile learning wil ik daar verandering in brengen. Het voornaamste voordeel van mobile learning is dat er geleerd kan worden op het moment dat het echt nodig is. Dit scheelt tijd en deelnemers hebben meer vrijheid om te kiezen waar en wanneer ze een opleiding willen volgen.’