De 5 geheimen van goede e-learning in het onderwijs

ORGANISEER EEN MASTERCLASS MOBILE LEARNING

E-learning in het onderwijs wordt steeds belangrijker. Het zorgt bijvoorbeeld voor meer diversiteit van de lessen. En door een deel van de content online aan te bieden komt er ruimte vrij bij docenten voor het geven van persoonlijke aandacht aan leerlingen. Toch is goede e-learning in het onderwijs niet altijd vanzelfsprekend. Hier zijn 5 manieren om e-learning goed laten landen in het onderwijs.

1) E-learning is geen doel op zich

E-learning is een middel, geen doel. Bij het gebruik van online leren in het onderwijs gaat het dus vooral om de vraag: waar wil je de e-learning voor gebruiken? Online tools kun je gebruiken voor het uitleveren van materiaal, maar ook voor het organiseren van verschillende soorten online leeractiviteiten en het bijhouden van voortgang. Maar begin altijd eerst met het opstellen van een uitgebreide lijst met eisen en gebruiksmogelijkheden, zodat je zeker weet dat je e-learning om de juiste redenen gebruikt.

2) Ondersteun online samenwerken

Het gaat bij e-learning niet alleen om het uitleveren van materiaal. Je kan het ook gebruiken om online samenwerken te faciliteren. Laat deelnemers bijvoorbeeld onderling of met docenten kennis delen of samen werken aan opdrachten. Wat je niet wil is dat leerlingen in een online omgeving de verkeerde dingen leren. Zorg dus wel dat er voldoende regie zit op het online leerproces.

3) Herhaal

Bij leren hoort herhalen. Hoe vaker je iets herhaalt, hoe groter de kans dat je het daadwerkelijk onthoudt. Juist bij online leren kun je dit goed faciliteren. Zorg er wel voor dat je door herhaling het leerproces niet te saai maakt. Het concept herhalen laat zich het best illustreren rondom het concept spaced repetition, waarbij je de herhaling laat plaatsvinden met bepaalde intervallen. Wil je meer weten over herhalen, bekijk dan onderstaand filmpje.

4) Gebruik online leren om het aanbod te variëren

Het voordeel van e-learning is dat je de lesstof op verschillende manieren aanbieden. als filmpje, interactieve onderdelen, als een spelletje of een formatieve toets. Je zorgt hiermee niet alleen voor variatie, Je bedient ook verschillende leerstijlen. gebruik e-learning ook voor het activeren van voorkennis, het voorbereiden van lessen, het geven van feedback Actief lezen en gebruik multimedia.

5) Gebruik de mobiel

Door lesstof ook mobiel aan te bieden geef je leerlingen echt de mogelijkheid om altijd en overal te leren. Bijvoorbeeld op een locatie, met specifieke opdrachten. Tevens is het mogelijk om via de mobiel bepaalde praktijkopdrachten te faciliteren. Tot slot geeft het leerlingen de mogelijkheid om opdrachten te maken in de bus naar huis.

Tot slot: organiseer een masterclass

Wil je binnen jouw onderwijsinstellingen werken aan een betere digitale didactiek? Organiseer dan samen met M-Learn een Masterclass mobile learning. Hierin komen alle facetten rondom online leren aan de orde en wordt ingezoomd op mobile learning.

klik op onderstaande knop om een Masterclass aan te vragen in jouw onderwijsinstelling.